KWITANTIE VOORBEELD PDF

hoent toepassen op onduitsche woorden als rekwest, kwitantie, kwalifikazie. heb ik door het voorbeeld eener volkomene bandeloosheid, zooveel in mijn. Learning resource: Kwijting en kwitantie. economics, eco, beta. Jelle de kock. Kwijting en kwitantie. A. HELLENBRoek, Voorbeeld der Goddelijke Waarheden voor eenvoudigen, wel eene gedrukte kwitantie zullen voegen, opdat UEd. dit noodig achtende.

Author: Virg Fenrizahn
Country: Sri Lanka
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 16 January 2014
Pages: 176
PDF File Size: 18.14 Mb
ePub File Size: 16.66 Mb
ISBN: 255-7-32869-729-2
Downloads: 31511
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yolkis

No Man Is An Island

Marloes Huiskamp, Gaspoel, Susannain: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. Dochter van John Gaspoel gest. Susanna Gaspoel trouwde tussen en met Hendrick van Steenwijck voorarchitectuurschilder. Uit het huwelijk werden ten minste 2 zoons geboren. Waar en wanneer Susanna Gaspoel werd geboren, is niet duidelijk. Ze stamde hoogstwaarschijnlijk uit een Leuvense familie die in Engeland was neergestreken.

In was een steenhouwer genaamd John Gaspoole werkzaam in Berwick. Mogelijk gaat het hier om een directe verwant van Susanna. Daarbij testeerde hij de weduwe Clara en de drie kinderen van zijn in of in Westham begraven zoon John: John, Susan en Clara, die op dat moment allen jonger waren dan 21 jaar en met hun moeder waarschijnlijk in of nabij Londen woonden.

Clara zou daar in trouwen in de Nederlandse kerk.

Het huwelijk van Susanna Gaspoel is niet gedocumenteerd, maar vaststaat dat ze trouwde met de uit Antwerpen afkomstige architectuurschilder Hendrick van Steenwijck. Deze was vanaf het midden van de jaren werkzaam in Engeland, onder meer aan het hof van Karel I. Op basis van het testament van Gaspoels grootvader uit en een aan haar toegeschreven schilderij uit zou het huwelijk in de tussenliggende periode moeten hebben plaatsgevonden.

Susanna Gaspoel was veel jonger dan haar echtgenoot, die in was geboren. Het is aannemelijk dat zij van hem het vak van architectuurschilderen leerde en samen met hem in zijn atelier werkte. Het feit dat het nauw aansluit lwitantie het werk van Van Steenwijck duidt erop dat ze op dat moment al enige tijd met de schilder getrouwd was of in ieder geval al geruime tijd bij hem in de leer was geweest.

  JULIE GUTHMAN WEIGHING IN PDF

Susanna Gaspoel en Hendrick vlorbeeld Steenwijck kregen ten minste twee zoons. In de doopboeken van de Nieuwe Kerk in Amsterdam staat te lezen dat daar op 16 november Henrick werd gedoopt, zoon van Susanna Gaspoel en Henrick van Steenwijck, en in die van de Hooglandse Kerk in Leiden werd op 3 september de doop van Fredericus genoteerd.

In trad als doopgetuige Servaes de Cock op, een goudsmid uit Frankfurt en zwager van Hendrick; in waren diens vrouw Anna van Steenwijck, en zoon, de schilder Martinus [Maerten] de Cock, de getuigen. Mogelijk woonden Gaspoel en haar gezin op enig moment ook in Den Haag: In de Iconographie ed. Hendrick overleed waarschijnlijk niet lang daarna.

In mei wordt Gaspoel in een kwitantie ‘weduwe van Hendrick van Steenwijck, te Voprbeeld genoemd mededeling Bernard Vermet.

Zij werkte na de dood van haar man door als schilderes en bleef naar het zich laat aanzien nog een tijdlang in Leiden wonen. Uit de documenten blijkt dat zij het schilderij enkele malen aan de stad heeft aangeboden — het lijkt niet echt om een opdracht te zijn gegaan — en dat de stad het stuk uiteindelijk voor de aanzienlijke prijs van zeshonderd gulden aanschafte.

Onduidelijk kitantie waarom de stad bereid was dit hoge bedrag te betale n. In de jaren schilderde Gaspoel een voorstelling van het interieur van de Leidse Pieterskerk Leiden, Stedelijk Museum De Lakenhal en in trad zij op als getuige bij een doop in de Hooglandse Kerk vgl. Susanna Gaspoel wist zich in Amsterdam dus goed staande te houden als architectuurschilderes.

  DEATH AT INTERVALS JOSE SARAMAGO PDF

Er zijn maar weinig werken van de hand van Susanna Gaspoel bekend. In de meeste gevallen gaat het om architecturale voorstellingen, maar er worden ook enkele stukken met een religieus thema aan haar toegeschreven vgl. Een opmerkelijk onderdeel van het oeuvre van Susanna Gaspoel vormen de panelen die deel uitmaken van een kabinet dat rond werd gemaakt, mogelijk voor een Leidse opdrachtgever.

De laatjes en het deurtje van dit kastje zijn beschilderd.

Kwitantie Voorbeeld

Op de voorkanten van de kwitqntie is een bloemstilleven te vinden. De bodems van negen kleine lades zijn beschilderd met portretjes van reformatoren, zoals Luther, Melanchthon en Calvijn. De datering is des te opmerkelijker, voorbeelx Susanna Gaspoel waarschijnlijk in in Amsterdam is gestorven. In de Zuiderkerk werd op 2 augustus van dat jaar een Susanna Gansepoel begraven in een eigen graf. Dankzij Sandrart kreeg Susanna Gaspoel al vroeg een bescheiden plaats in de kunstgeschiedenis.

Operationeel Management Opdr. #9 by Nils Hoekman on Prezi

Ook het schilderij van de Lakenhal en de ruime vergoeding die zij daarvoor kreeg, kwamen vaker ter sprake. Het feit dat zij als vrouw koos voor de architectuurschilderkunst maakte haar extra interessant. Historicus Jeremy Howarth besteedde in en aandacht aan Susanna Gaspoel in het kader van zijn onderzoek naar het familiebedrijf Van Steenwijck.

Van der Aa; Delvenne [onder H. Werken van Susanna Gaspoel bevinden zich onder meer in: Gaspoel, Susanna na ?