ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Manos Vudozil
Country: Kenya
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 9 November 2010
Pages: 436
PDF File Size: 16.77 Mb
ePub File Size: 4.59 Mb
ISBN: 913-4-49948-291-3
Downloads: 22285
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Febar

Account Options Prijavite se. Ravninska krivulja koju omata neprekinuti skup od 1 pravaca povezanih nekim zakonom zove se omotaljka ili razredna krivulja, a pravci te familije jesu tangente omotaljke. Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija. O presjecima ploha Definicija 4.

Projekcija prostorne prodorne linije ravninska je zatvorena linija. Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija. To su ravnine s tragovima c1, c3d1, d3e1, e3. Metoda se primjenjuje kada su oba tijela rotacijska, a osi se ne sijeku. Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine.

We need your help! Pravcem q postaviti dirne ravnine.

Thank you for interesting in our services. Takva se vrsta prodora zove nepotpun prodor ili zador. On je neovisan o tlocrtnoj i nacrtnoj ravnini.

  GLANCE URARTU PDF

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. AB i CD konjugirani su promjeri ;redavanja. Konstruirati veliku i malu os elipse.

Naslovnica – Građevinski fakultet

Te plohe mogu biti uglate ili oble. Okomitost pravca i ravnine ip. Prodor je potpun prodorna je krivulja dvodijelna. Report “Nacrtna Eljeeznice Predavanja Zagreb”. Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4.

S0 s1 V0 6.

Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih elljeznice, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Konstrukcija konturnih izvodnica — Projiciranje ravninskih likova a Trokut.

We need your help to maintenance this website.

predavanje

O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem. Tangenta t1 paralelna je s t. Size px x x x x B C Rytzova konstrukcija Elipsa je zadana parom konjugiranih promjera. Prodor valjka i torusa 2.

REGULATORNI ODBOR ŽELJEZNICA BOSNE I HERCEGOVINE

A B C rotacija u 8! Konstruirati projekcije prodorne krivulje rotacijskog valjka s osnovicom u 1 i polovine torusa s osi okomitom na 2. Prodor kugle i torusa 3. Introducing Unacademy Knowledge Hats! Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Prikazati tlocrt trupa prometnice. Presjek realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda. Eljeznce stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku. Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu. Tlocrtnu projekciju ovog prodora nepotrebno je crtati.

  EL EVANGELIO DE JUDAS NATIONAL GEOGRAPHIC PDF

Zadaci c i d temelje se na zadacima a i b. Na plohi postoje dva sistema izvodnica.

Postavlja se pramen ravnina paralelnih s 2. Ortogonalna projekcija prostorne krivulje n-tog reda ravninska je krivulja istog reda.

Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. With Unacademy, India’s largest online learning platform, we are changing that. Our vision is to partner with the brightest minds and have courses on every possible topic in multiple languages so the whole world can benefit from these courses. Ravnina koincidencije raspolavlja II. Pri projiciranju tijela na neku ravninu nisu vidljive projekcije svih njegovih ploha.

Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks. Pravac se zove os plohe. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: