BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 MANUAL PDF

View and Download BLAUPUNKT MILANO MP34 operating instructions manual Also for: Valencia mp34, Santa cruz mp34, Brighton mp34, Dresden mp Download BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 service manual & repair info for electronics experts. Blaupunkt Brighton MP34 manuals and user guides for free. Read online or download in PDF without registration.

Author: Muran Nar
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 11 April 2018
Pages: 253
PDF File Size: 9.39 Mb
ePub File Size: 2.8 Mb
ISBN: 888-3-47010-925-2
Downloads: 98598
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourn

Druk op toets MENU 9 en houd deze ingedrukt.

Zulke bronnen kunnen bv. Alle titels van alle cd’s kort weergeven SCAN Om alle titels van alle geplaatste cd’s in oplopende volgorde kort weer te geven: Wanneer er geen instellingen worden uitgevoerd, geeft de niveauaanduiding het uitgangsniveau van de autoradio aan.

BLAUPUNKT MILANO MP34 Operating Instructions Manual

RADIO MODE Setting the sensitivity of station Storing stations automatically seek tuning Travelstore You can choose whether the radio You can automatically store the six sta- should only tune into stations providing tions providing the best reception in the good reception or whether it can also region only FM.

De eerstvolgende titel wordt kort weergegeven.

Beluister daarom tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een gepast geluidsvolume. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergrendelt. You can obtain this cable Blau- De cd-naam is gewist. Om de hele directory herhaald te laten afspelen: Om te kiezen tussen de mogelijkheden voor de weergave: To protect your hearing, the power-on volume is limited to the value “38”. Hiervoor heeft u de kabel met Blaupunkt-nr: Telefoon-audio Wanneer uw autoradio met een mobiele telefoon is verbonden, wordt het geluid van de autoradio bij het opnemen van de telefoon onderdrukt en wordt het gesprek weergegeven via de autoradioluidsprekers.

  EXPLORING GEOMETRY WITH THE GEOMETER SKETCHPAD PDF

De weergave wordt voortgezet. Comments to this Manuals Your Name. We hope, that this document of instructions for use will help you. Stel de bfighton zender in.

Titels in willekeurige volgorde weergeven MIX Om de titels manul de actuele directory in willekeurige volgorde te laten weergeven: Bedieningspaneel plaatsen Houd het bedieningspaneel ongeveer in een rechte hoek t.

Breng het bedieningspaneel weer aan. Programmatype PTY Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over de inhoud van hun programma’s. Druk tijdens de pauze op toets Druk opnieuw op toets 5 MIX:.

Stel de gewenste gevoeligheid in met de -toetsen 8.

BLAUPUNKT BRIGHTON MP34 Car radio download manual for free now – 29D26 |

If this is the reason, announce it with the blue man icon on the top and I remove it. De weergave wordt normaal voortgezet. Titels kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele cd te gaan: Het Release Panel wordt geopend. CD mode The CD starts nanual.

  DESCARGAR LIBRO PACTO MATRIMONIAL JOHN PIPER PDF

Blaupunkt Brighton MP34 Manuals

MP3-lichtkranten instellen U kunt instellen dat telkens wanneer van titel wordt gewisseld op het display een van de volgende lichtkranten eenmalig wordt weergegeven.

Lees voor het instellen van de duur van het fragment het gedeelte “Duur van het fragment instellen” in het hoofdstuk “Radioweergave”.

All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. You need further documents?

Blaupunkt Car Stereo System MP34 User Guide |

U kunt verschillende waarden voor de gevoeligheid instellen voor FM en MW resp. Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Muting During Telephone Mode Note: PTY-taal kiezen U kunt de taal kiezen waarin de programmatypes worden weergegeven.

De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken.

The leading zeros must also be entered. Druk zo vaak op toets of Let op: