ANTON PAVLOVIC CEHOV GALEB PDF

Anton Pavlovič Čehov rođen je u Taganrogu u trgovačkoj porodici. godine upisao se u taganrošku gimnaziju koja je nosila pečat provincijalne prizemnosti. Anton Pavlovic Cehov sabrana dela u 14 knjiga Narodna Prosveta Beograd za Šumski duh ; Ivanov ; Labudova pesma ; Tragičar po nevolji ; Galeb — Find Koyluler by Cehov, Anton – Title: Koyluler; Author: Cehov, Anton; Format/binding: Paperback; Book condition: Good Cehov, Anton Pavlovic.

Author: Zulur Gaktilar
Country: Barbados
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 23 July 2009
Pages: 34
PDF File Size: 15.26 Mb
ePub File Size: 7.95 Mb
ISBN: 977-1-92070-788-6
Downloads: 88613
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nikosida

Treba se u njemu odrei odreenih stvari kako bi ostvarili neke ciljeve, ali zbog toga ne treba aliti. Prouavaj i dalje ljubav. Protjeran je daleko i tamo je jedne noi susreo dva galeba s istim ciljevima, a zatim i cijelu skupinu galebova koji su imali cshov cilj usavriti svoj let.

Summary of Jonathan Livingston Seagull Documents. Dobio je mnoge uenike, a meu njima i galeba Fletchera, kojemu je Johnatan, nakon to je shvatio da je ovladao snagom misli, prepustio uvanje jata, dok je on odlazio u druga jata.

Kada je uspio dostii rekord jata, ukoren je i protjeran, ali to ga nije pokolebalo jer je bio uvjeren da slijedi vii cilj ivota. Gdje god ovjek otiao, nita nee moi izbrisati nit koja ga spaja s njegovim domom, ak i ako je tamo proivio neke loe trenutke.

  3DCREATIVE 90 PDF

Na prvi korak prema slobodi i istinskom spoznavanju sebe i vlastitih sposobnosti mora biti taj da ne prihvaamo vie ta ogranienja i krenemo dalje vjerujui srcu i dui. Nisu uvijek u pravu oni koji nas savjetuju.

Anton Pavlovič Čehov

Galebovi nikad ne lete po mraku! Jonathan Livingston le Goland Documents. Tada emo biti sposobni ostvariti ono o emu nismo ni sanjali. Ljudi se inae zadovoljavaju samo poznatim stvarima, samo pojedinci se izdvajaju i spremni su riskirati. Richard Bach Mart jonathan livingston Documents. Galeb Jonathan Livingston Kviz Documents.

Shubham srivastava jonathan livingston seagull Documents. Ponekad se treba odvojiti od drugih da bi neto postigao; ako pojedinac eli postii neto, to je nemogue u sredini u kojoj ivi, treba otii nekamo gdje e svoje nakane bar pokuati ostvariti; treba svata iskuati jer e nam chov te kunje sluiti u ivotuCITAT Un anno di jonathan livingston Education.

Iako je njegova prolost bila ispunjena samoom, bio je stvoren da postane uitelj, te je i svoju ljubav iskazivao tako to je htio prenijeti djeli istine koju je spoznao, galebu koji bi pokazao makar samo elju da tu istinu i sam spozna.

Anotn otii bilo kamo i bilo kada, samo ako eli.

Jonathan je otkrio da su dosada, strah i gnjev glavni razlozi zbog kojih galebovi ive kratko, a budui da se svega toga oslobodio, poivo je zaista dugo i lijepo. Ricard Bah galeb dzonatan livingston 1 Documents.

Anton Pavlovic Cehov – Galeb

Nije ga toliko boljela samoa koliko spoznaja da njegova braa nisu htjela povjerovati u uzvienost letenja; nisu htjela da otvore oi i vide. Moram odletjeti natrag svome jatu i pomiriti se s onim to jesam, jadni, ogranieni galeb. Treba biti ustrajan u svojim nakanama i slijediti svoje srce. S vremenom se u njemu rodila elja za povratkom na Zemlju gdje je htio antno znanje prenijeti na druge galebove.

  CASIO LK-90TV MANUAL PDF

Istina, jo je bio onaj isti mladi galeb Jonathan kakav je oduvijek bio ispod zlaanih oiju, samo mu se vanjski lik izmijenio. Mata, elja i volja u ovjeku dovoljni su za ostvarenje svih njegovih snova.

Galeb Jonathan Livingston – Alegorija

Published on Jan View Download 2. Galeb Jonathan Livingston razlikovao se od ostalih galebova po tome to je bio buntovnik i za ostale nije mario. Bitno je oima nevidljvo. Toliko esto lutamo, slomljeni ogranienjima drutva, ogranienjima koja smo odluili prihvatiti.

Dobar ovjek treba prepoznati one kojima je potrebna pomo. Tek kad ju naemo ivot moe biti potpun. Roditelji su ga molili da se, kao i ostali galebovi, brine kako doi do hrane, a njegova je jedina briga bila usavravanje leta.