ANALIZA I UPRAVLJANJE BANKOVNIM RIZICIMA PDF

Analyzing banking risk: a framework for assessing corporate governance and risk management: Analiza i upravljanje bankovnim rizicima. Buy Analiza i upravljanje bankovnim rizicima by Sonja Brajovic-Bratanovic (ISBN : ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free. References [1] Banka za međunarodne namire: Dobre prakse za upravljanje [2 ] Greuning, H. () Analiza i upravljanje bankovnim rizicima: pristupi za.

Author: Gardajinn Grotilar
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 22 October 2011
Pages: 211
PDF File Size: 19.17 Mb
ePub File Size: 15.16 Mb
ISBN: 803-1-52885-141-4
Downloads: 54844
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudosho

Koje su naknade za reviziju i savjetovanje isplacene revizorima u posljednje dvije godine? Koristenje je uslugama vanjskih menadzera djelotvomi naCin osiguranja strucnog upravljanja portfeljem obveznica dok banka ne organizira svoj unutamji potencijal.

Koja je glavna djelatnost kljucnih dionicara i tko ih nadzire? Ova je razlicitost u pravilu posljedica tradicije kao i pravnog i ekonomskog okruzenja pojedine zemlje.

Medunarodno sirenje banaka povecava djelotvornost kako globalnih tako i nacionalnih trzista, no moze stvoriti teskoce tijekom postupka nadziranja.

Automatizacija zadace operacija sredstava ili riznice usmjerava znatni dio rizika na trzisne aktivnosti gdje se unos vrsi elektronski te je potreban jaci nadzor nad odobrenjem ili pustanjem placanja u opticaj, ukljucujuci jaCi nadzor nad potvrdivanjem transakcija i uskladivanjem bankovnih racuna kod drugih institucija nostro racuni.

Otkrijte sustave upravljanja rizicima i postupke koji se moraju poduzeti da bi se podrzale potrebe menadzmenta za podacima kako bi se osiguralo da razvoj svih sustava bude voden zeljom za ispravnim upravljanjem rizicima. Kod bavljenja sustavnim pitanjima, kljucna je briga nadzomih vlasti pozabaviti se pitanjima povjerenja u financijski sustav i sirenje toga na inace zdrave banke.

Strateski menadzment, U potrazi za konkurentskom prednoiicu, A. Ti BIS standardi zahtijevaju da nadzomo tijelo posjeduje jasan, dostizan i dosljedni okvir odgovomosti i ciljeva, kao i sposobnost da ih postigne. Zakonodavno okruzenje koje potencijalno dopusta zakonodavnu ili nadzomu arbitra.

Akreditivi Stambene hipoteke Devizno trgovanje Kredit. Svojstva trzisnog rizika Kako se cesto sastaje ALCO? Odgovomost je nadzomika izvrsiti primjerene pripreme koje bi mogle olaksati izlaz problematicnih banaka uz minimalne poremecaje sustava; istovremeno, primijenjene bi metode morale minimizirati iskrivljenja trzisnih signala i discipline.

  CARCINOMA ESCAMOCELULAR DE LENGUA PDF

Credit Policies and Credit Assessment

There’s a problem loading this menu right now. Saznanje da bi upravljane duljina njihova mandata mogla povecati moze takoder predstavljati snazni poticaj vanjskim mendzerima da uspje8no obave svoj zadatak.

Komentar menadzmenta vidi Au dodatku 2. S obzirom nato da ova knjiga naglasava nacela upravljanja rizicima za ocekivati je dace biti korisna sirokoj skupini korisnika analiticara financijskih podataka banaka.

Baselski se sporazum temelji na sljedecim nacelima: Pravila koja se odnose na standard moraju biti providna. Koristite strukturu poglavlja 4. The framework for risk management is further discussed in chapters four through eleven.

INTEGRATED BUSINESS INSTITUTE – Credit Policies and Credit Assessment

Postoje li “nezasticene” opcije? To se moze izraziti u vidu prihvatljive razine rezultata ispod ocekivanih, sto se mjeri mjeri u baznim bodovima povrata. Potrebni su zajednicki napori da se osigura da svi vidovi medunarodnog upavljanje poslovanja budu podvrgnuti djelotvornom nadzoru te da su ispravci dobro uskladeni. Glavni rizici i teskoce pred kojima se nalaze informaticari ukljucuju: Prihodi vezani za trgovinu portfelj stab.

Ukoliko da, imenujte te odredbe. Postoje ii biio kakve stavke prihoda i rashoda koje se mogu znatno prenapuhati iii prikazati manjima nego sto jesu? Ovaj bi cilj morao odrediti koji bi se drugi sustavi razvoja i izobrazbe morali postaviti i na koji naCin. Opisite glavne kreditne proizvode koje banka nudi. Ostali vidovi koje valja proeijeniti ukljucuju kvalitetu kreditnog portfelja, primjerenost rezerviranja zajmova i rezervi, racunovodstvene sustave i sustave informiranja uprave, pitanja identifieirana u postupeima neizravnog nadzoraili u ranijim nadzorima na lieu mjesta, pridrzavanje zakona i propisa te uvjeta navedenih u ovlastenju banke.

Rizici povezani s poravnanjem ukljucuju slijedece: Upravljanje tdisnim rizicima i spekulativno trgovanje Menedzment malog poduzeca, N. Devizni rizik Daju se nedostatni podaci o deviznoj poziciji neke banke da bi se korisnicima omoguCilo procjenjivanje njezine izlozenosti pomacima u trzisnoj upravljanjw na “oseku i plimu” kapitala.

  COMPAQ TC4400 PDF

Upravljanje novcanim sredstvima i odnosi s bankama moze se opravdano smatrati da organizacijska jedinica odnosa s bankama pripada izvan podrucja operacija riznice, ali se o njoj ovdje govori jednostavnosti radi.

Postupak nadziranja banaka Operativna izvjesca Transakcijaska izvjesca Novcan tijekovi I prepostavljanje I opseg trgovanja I obujam pozvinih opcija I izvjesca o namirenju Operativni rizik Analiza utjecaja trendova E. Anlaiza funkcije analize rezultata rada jest razvijanje pomagala i metodologija koje su u mogucnosti izmjeriti doprinos razlicitih razina donosenja odluka rezultatima.

Vidi takoder kulturu upravljanja rizicima, poglavlje 4. Do koje se mjere osoblju isplacuju konkurentne, trzisno utemeljene place da bi ga se zadrzalo? Sijedece dobiti i gubici obicno se prikazuju poneto osnovi: Snaga profita Podatak o nekamatnim prihodima ne moze se prepoznati preko normalnog kamatnog prihoda i operativnih troskova. U knjizi se sluzimo brojnim analitickim pomagalima, a osiguranje i pristup mreinoj stranici koja sadrzi tablicni dijagnosticki model koji pomaze pri organiziranju podataka o bankama u grafikone pri analizi pokazatelja i sastavljanju statistickih tablica.

Koji su sustavi na raspolaganju za sigumosnu kopiju engl. S obzirom na to da se nadzomi aranzmani i tehnike razlikuju rizicimq pravnih, institucionalnih, povijesnih i drugih Cimbenika, ne postoji pojedinacni niz kriterija koji bi konacno utvrdio je li konsolidirani nadzor djelotvoran ili ne.

Koja je bila metoda rangiranja i koji je rezultat postigla vasa banka? Postojanje arbitraza u konacnici povecava sustavni rizik. Osim izravnog troska propisa, postoje takoder i skriveni toskovi kao sto je kompromitirana sposobnost banke za inovacije bajkovnim za brzo prilagodavanje promjenjivim tr: Temelji li se trai: