AKTA ACARA KEWANGAN 1957 PINDAAN 1972 PDF

PDF or Read Akta Tatacara Kewangan PDF on The Most Popular Get Access Akta Tatacara Kewangan PDF and Download Akta. Ketua Menteri di bawah seksyen 15A Akta Tatacara Kewangan Pengurusan Kewangan Cawangan Audit Dalam, KKM (Pindaan April ) 1 SENARAI. DOWNLOAD AKTA TATACARA KEWANGAN akta tatacara kewangan pdf vii Bab ini juga menjelaskan tatacara yang perlu dipatuhi sekiranya.

Author: Zololkree Nataxe
Country: Solomon Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 27 December 2008
Pages: 267
PDF File Size: 17.98 Mb
ePub File Size: 5.93 Mb
ISBN: 524-9-90362-918-1
Downloads: 94467
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taulabar

Klik di sini untuk muat turun borang permohonan.

Pemohon dan pasangan belum mempunyai rumah f. Pemohon dan pasangan adalah warganegara Malaysia b.

Mencagar tanah milik peminjam atau tanah milik ahli keluarga 19972 dengan kebenaran bertulis pemilik tanah. Hubungi Kami Alamat, No. Bukan kakitangan Kerajaan atau pesara termasuk pasangan e.

Memiliki pengkhususan kerja berkaitan bidang pembinaan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Hari Ini Jumlah Pelawat Bekerja dan mempunyai pendapatan d.

  DN C615 PDF

INFORMASI > Maklumat Am JPN > Skim Pinjaman Perumahan

Memiliki punca kewangan yang mencukupi dengan had minima kewangan adalah RM5, i. Had Pinjaman Ppindaan RM60, Jumlah pendapatan kasar isi rumah di antara RM1, Kontraktor tempatan mengikut kawasan DUN; g.

Pilihan pinjaman 2 generasi bagi pemohon yang berumur 45 tahun hingga 70 tahun dengan syarat penama kedua berumur 21 hingga 35 tahun, berpendapatan minimum RM Peminjam perlu melantik kontraktor sendiri mengikut syarat pembinaan dan pelan rumah yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perumahan Negara.

Baki tempoh pajakan tanah yang dicagar sekurang-kurangnya 40 pindaaan.

Generasi ke-2 mestilah anak kandung kepada pemohon. Tempoh maksimum bayaran balik pinjaman 35 tahun atau sehingga umur 70 tahun. Perlindungan insuran hanya untuk generasi kedua sahaja c.

Read wec-4/akta-tatacara-kewangan

Perlu mengambil perlindungan insuran yang disediakan oleh Panel Insuran, Jabatan Perumahan Negara ke atas rumah yang dibina.

SPP diwujudkan bertujuan menyediakan kemudahan pinjaman kepada golongan berpendapatan rendah yang masih belum memiliki rumah sendiri. Perlantikan kontraktor diuruskan oleh peminjam dan kontraktor tersebut: Melalui kemudahan ini pihak Kerajaan dapat memberi bantuan untuk persediaan tempat kediaman yang bersesuaian dan memuaskan dalam usaha untuk meninggikan taraf kehidupan golongan ini.

  LOGIA EN JAQUE PDF

Bagi tanah milikan secara pajakan, perlu mematuhi syarat berikut; d. Memiliki tanah sendiri atau tanah milik ahli keluarga terdekat. Berumur 21 hingga 70 tahun c.

Skim ini adalah salah satu usaha Kerajaan untuk membantu golongan berpendapatan rendah membiayai kos pembinaan rumah supaya golongan ini sekurang-kurangnya mempunyai sumber untuk memiliki rumah sendiri. Rumah kos rendah – keluasan lantai — 1, kaki persegi, sekurang-kurangnya 3 bilik tidur dan 2 bilik air, ruang tamu dan dapur. Mendapat kebenaran mencagar tanah daripada Pihak Berkuasa Negeri.

Pemohon tidak boleh menggunakan pelan rumah sendiri.